Çifte mimareli medrese / Erzurum


Çocukluğumda Malkoçoğlu , Karaoğlan filmlerinden

beynime çakılmış "Çift başlı Bizans Kartalı"

daha sonraki yıllarda ise "Amerikan Kartalı"

merak edene kadar da böyle gitti durdu
.


Yakutiye Medresesi / Erzurum

Sonra birgün kartal ,Bizans'ın çok yakınında Erzurum'da çıkıverdi karşıma.

Bir başka gün Sivas'ta,sonra Kayseri'de , Divriği'deUlu cami / Divriği / Sivas


Kartal denen hayvanı ,neden Amerikalarda aradığımı sormaya başladım kendime.

Anadolu denen ,uygarlıkların beşiğini adımlamaya başlayınca;

çift başlı kartal bu kez Çorum'dan kafasını uzattı; beni çok uzaklarda arama